นายก อบจ.สงขลา เตรียมปรับปรุงสนามกีฬาติณสูลานนท์ให้ได้มาตรฐาน

    2014-06-11 21:22:11
         วันนี้ (วันที่ 11 มิถุนายน 2557) นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา นำทีมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่สำรวจสนามกีฬาติณสูลานนท์สงขลา อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา ทั้งนี้เพื่อเตรียมปรับปรุงสนามกีฬาดังกล่าวให้ได้มาตรฐาน มีสภาพพร้อมใช้งาน และที่สำคัญยังเป็นการเพิ่มช่องทางให้แก่ประชาชนทุกกลุ่มได้รับประโยชน์จากการใช้บริการสนามกีฬาฯในการดำเนินกิจกรรมต่างๆเพื่อเสริมสร้างสุขภาพที่ดี ไม่ว่าจะเป็นการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ หรือ การฝึกซ้อมกีฬา