นายก อบจ.สงขลา ลงพื้นที่ตรวจความเรียบร้อยการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต ถนนกำแพงเพชร

    2018-05-17 10:03:29
    16 พฤษภาคม 2561 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ลงพื้นที่เพื่อตรวจความเรียบร้อยของการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางพารา บริเวณถนนกำแพงเพชร ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา