เลขานุการ นายก อบจ.สงขลา นำทีมเจ้าหน้าที่สำรวจสะพานที่ชำรุด บริเวณถนนสาย แหลมเสม็ด-บ้านขวด

    2014-06-10 20:39:39
             วันนี้ (วันที่ 10 มิถุนายน 2557) นายร่อเหตุ รักหมัด เลขานุการนายก อบจ.สงขลา นำทีมเจ้าหน้าที่กองช่าง ลงพื้นที่สำรวจสะพานข้ามคลองที่ชำรุด บริเวณ ถนนสายแหลมเสม็ด-บ้านขวด ต.ตลิ่งชั่น อ.จะนะ จ.สงขลา ทั้งนี้เพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปดำเนินการตรวจสอบ และปรับปรุงแก้ไขต่อไป