อบจ.สงขลา ร่วมประชุมคณะทำงานศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูปจังหวัดสงขลา ณ ศาลากลางจังหวัดสงขลา

    2014-06-10 09:17:25
           เมื่อวันที่  9  มิถุนายน ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสงขลา อบจ.สงขลา พร้อมด้วย หน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน ร่วมประชุมคณะทำงานศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูปจังหวัดสงขลา เพื่อเตรียมความพร้อมจัดกิจกรรม “เรารักสงขลา ชาวสงขลาร่วมคืนความสุขให้คนไทยทั้งชาติ ” ในวันพุธที่ 11 มิถุนายน 2557 ณ บริเวณหน้าห้างลีการ์เด้นท์พลาซ่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โดยมี นายนายดลเดช  พัฒนรัฐ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในการประชุม     สำหรับกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การเดินรวมพลังมวลชนคนสงขลา หน่วยแพทย์เคลื่อนที่บริการประชาชน นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และพระบรมวงศานุวงศ์ การแสดงบนเวทีของนักเรียน นักศึกษา ในส่วนของภาคเอกชน พบกับ นักร้องชั้นนำและวงดนตรีจากมณฑลทหารบกที่ 42 พร้อมกันนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา จึงขอเชิญชวนประชาชนชาวสงขลา ร่วมแสดงพลังคืนความสุขให้คนไทยทั้งชาติ ณ บริเวณหน้าห้างลีการ์เด้นท์พลาซ่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ในวันพุธที่ 11 มิถุนายน 2557 ตั้งแต่เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป