อบจ.สงขลา จัดงาน “มหกรรมแข่งขันนกกรงหัวจุก” ประจำปี 2557 ณ บริเวณสำนักงาน อบจ.สงขลา

    2014-06-09 12:33:08
          เมื่อวันที่ 8 มิ.ย.ที่ผ่านมา อบจ.สงขลา ร่วมกับ ชมรมผู้เลี้ยงนกกรงหัวจุก จ.สงขลา ได้จัดงาน“มหกรรมแข่งขันนกกรงหัวจุก”ประจำปี 2557 โดยการจัดกิจกรรมข้างต้นเป็นการแข่งขันในระดับจังหวัด มีกลุ่มผู้เลี้ยงนกกรงหัวจุกจากทั้ง 16 อำเภอของจังหวัดสงขลาทยอยเดินทางนำนกเข้าร่วมการแข่งขัน และในโอกาสเดียวกันนี้ นายนิพนธ์ บุญญามณี นายก อบจ.สงขลา ได้ให้เกียรติเดินทางมาเยี่ยมผู้ที่นำนกมาเข้าร่วมแข่งขันประชันเสียง พร้อมมอบถ้วยรางวัลให้แก่ นายประจักษ์ ชูแก้ว ประธานชมรมผู้เลี้ยงนกกรงหัวจุก จ.สงขลา ทั้งนี้เพื่อใช้เป็นรางวัลมอบให้แก่ผู้เลี้ยงนกกรงหัวจุกที่ชนะเลิศการแข่งขันในประเภทต่างๆ  ณ บริเวณสนามข้างสำนักงาน อบจ.สงขลา      สำหรับการจัดมหกรรมแข่งขันนกกรงหัวจุกในครั้งนี้ ถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ทาง อบจสงขลา ได้จัดขึ้นภายใต้ “โครงการแข่งขันนกกรงหัวจุก” ประจำปี 2557 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในจังหวัดสงขลาให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย และที่สำคัญยังเป็นการสร้างความสมานฉันท์ของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ต่างๆของจังหวัดสงขลาให้ได้มีโอกาสนำนกเข้ามาร่วมแข่งขันประชันเสียงในสนามแข่งขันระดับจังหวัด พร้อมกันนี้ นายสุวิทย์ จิตบรรจง เลขานุการนายก อบจ.สงขลา ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดฯ โดยมีสมาชิกชมรมผู้เลี้ยงนกกรงหัวจุกจากพื้นที่ต่างๆทั้ง 16 อำเภอในจังหวัดสงขลา สมาพันธ์ผู้เพาะเลี้ยงนกกรงหัวจุกแห่งประเทศไทย และกลุ่มผู้เลี้ยงนกกรงหัวจุกที่นำนกมาแข่งขันประชันเสียง ร่วมในพิธีกันอย่างพร้อมเพรียง