นายก อบจ.สงขลา ตรวจดูความเรียบร้อยของการปรับปรุงการขยายพื้นผิวถนนกาญจนวานิช ซอย 13

    2018-05-17 14:43:22
    17 พฤษภาคม 2561 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ตรวจดูความเรียบร้อยของการปรับปรุงการขยายพื้นผิวถนนกาญจนวานิช ซอย 13 ซึ่งได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว พร้อมกับไฟส่องสว่างบนทางเท้า เพื่อดูความสูงของถนนกับท่อระบายน้ำ รวมถึงระบบระบายน้ำลงคลอง ว่าสามารถถ่ายเทน้ำได้ทันท่วงทีหรือไม่ โดยมีนายสุรกิจ กาญจนะ ผอ.กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมลงพื้นที่ชี้แจง