นายก อบจ.สงขลา เปิดงาน“เมาลิดสัมพันธ์” ครั้งที่ 6 ฮ.ศ.1435 ณ บริเวณประตูน้ำริมคลอง ร.1 บ้านแฟบ

    2014-06-08 07:27:51
        เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน ที่ผ่านมา อบจ.สงขลา  เทศบาลเมืองควนลัง อิหม่ามทุกมัสยิด ประธานชุมชน และพี่น้องมุสลิมในเขตเทศบาลเมืองควนลัง ร่วมกันจัดงาน“เมาลิดสัมพันธ์” ครั้งที่ 6 ฮ.ศ.1435 ภายใต้แนวคิด “ชาวควนลังร่วมใจ ต้านภัยสิ่งเสพติด” เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นให้สืบไป โดยมี นายอับดลรอหมาน กาเหย็ม รองนายก อบจ.สงขลา นายร่อเหตุ รักหมัด เลขานุการนายก อบจ.สงขลา และคณะผู้บริหารของเทศบาลเมืองควนลัง ตลอดจน ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำศาสนา และประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก  ณ บริเวณประตูน้ำริมคลอง ร.1 บ้านแฟบ ม. 2 ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา   สำหรับการจัดงานในครั้งนี้ จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 7-8 มิถุนายน 2557 โดยบรรยากาศวันแรกของการจัดงานพี่น้องประชาชนมุสลิมในชุมชนต่างๆได้ร่วมกันทำบุญอ่านบทสรรเสริญศาสดา (บาซันยี) ต่อจากนั้นมีการเดินขบวนพาเหรดเทิดพระเกียรติสามัคคีรวมใจจากชุมชนต่างๆในเขตเทศบาลเมืองควนลัง ซึ่งแต่ละชุมชนได้ร่วมกันจัดตกแต่งขบวนพาเหรดกันอย่างสวยงาม เพื่อแสดงถึงความเป็นอัตลักษณ์ของแต่ละชุมชน ทั้งนี้ได้เริ่มเดินขบวนจากโรงเรียนบ้านแฟบ และไปสิ้นสุดที่บริเวณประตูน้ำคลอง ร. 1 เข้าสู่พิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการ โดยได้รับเกียรติจากนายนิพนธ์ บุญญามณี นายก อบจ.สงขลา มาเป็นประธานในพิธีเปิดครั้งนี้