รองนายก อบจ.สงขลา ร่วมพิธีเปิดงานชุมนุมลูกเสือท้องถิ่นแห่งชาติ ครั้งที่ 3 ณ ค่ายชุมนุมลูกเสือฯ

    2014-06-04 04:20:39
         เมื่อช่วงค่ำของวันที่ 3 มิถุนายน ที่ผ่านมา ณ ค่ายชุมนุมลูกเสือสวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นายสมหมาย ขวัญทองยิ้ม รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมพิธีเปิดงานชุมนุมลูกเสือท้องถิ่นแห่งชาติ ครั้งที่ 3 ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 3-7 มิถุนายน 2557 โดยมี นายชาญนะ เอี่ยมแสง รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเป็นประธานในพิธีเปิดงานฯ และ นายวิโรจน์ ทัฬหะวาสน์ ปลัดจังหวัดสงขลา เป็นผู้กล่าวรายงาน       สำหรับการจัดงานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติในครั้งนี้ทางเทศบาลนครหาดใหญ่รับเป็นเจ้าภาพจัดงานฯ ซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อสนับสนุนให้ลูกเสือ-เนตรนารีได้มีโอกาสพัฒนาความรู้ ความสามารถ ตลอดจนมีทักษะและประสบการณ์ตามหลักและวิธีการของลูกเสือ นอกจากนี้ยังเป็นการรวมพลังสามัคคีเพื่อถวายความจงรักภักดีแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ ผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย   ทั้งนี้บรรยากาศภายในพิธีเปิดงาน มีลูกเสือ - เนตรนารี ตลอดจนผู้บังคับบัญชาจากโรงเรียนในสังกัดองค์ปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศเข้าร่วมงานกว่า 2,000 คน