เลขานุการนายก อบจ.สงขลา พร้อมทีมเจ้าหน้าที่กองช่างลงพื้นที่สำรวจถนนเพื่อป้องกันแก้ไขปัญหาน้ำท่วม

    2014-06-03 20:15:28
            วันนี้ (วันที่ 3 มิถุนายน 2557) นายร่อเหตุ รักหมัด เลขานุการนายก อบจ.สงขลา นำทีมเจ้าที่กองช่างลงพื้นที่พบปะพี่น้องประชาชน พร้อมทั้งเดินสำรวจถนนสายบ้านขวด-บ้านนนท์ ตำบลตลิ่งชั่น อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา และถนนในเขตพื้นที่ อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา (ตำบลท่าชะมวง และตำบลเขาพระ) ทั้งนี้เพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปประกอบเป็นแนวทางในการปรับปรุง ป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมต่อไป