รองนายก อบจ.สงขลา เป็นประธานปิดการฝึกอบรม หลักสูตร การใช้อินเทอร์เน็ตฯ รุ่นที่ 8

    2014-05-31 06:29:14
            เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม ที่ผ่านมา  นายอับดลรอหมาน กาเหย็ม รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานปิดการฝึกอบรม และให้เกียรติมอบประกาศนียบัตร พร้อมทั้งให้โอวาทแก่ผู้เข้ารับการอบรมตามโครงการพัฒนาศักยภาพครู บุคลากรทางการศึกษา และบุคคลทั่วไป หลักสูตร การใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อประสิทธิภาพสูงสุด รุ่นที่ 8 ณ โรงแรมมายเฮาส์  อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ซึ่งหลักสูตรดังกล่าวได้จัดอบรมมาตั้งแต่วันที่ 26 พฤษภาคม 2557 จนกระทั่งถึงวันที่ 30 พฤษภาคม 2557 ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการฝึกอบรมฯ