นายก อบจ.สงขลา ประชุมการจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา

    2018-05-18 11:06:21
    17 พฤษภาคม 2561 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ประธานในที่ประชุม พร้อมด้วยผู้ร่วมประชุม ผู้อำนวยการกอง และเจ้าหน้าที่ ในเรื่องของการจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา โดยหัวข้อในการประชุมประกอบด้วย ในส่วนของการให้เช่าที่ดินถนนทะเลน้อย บริเวณใกล้วัดแหลมทราย ที่ดินและอาคารบริเวณท่าแพขนานยนต์ บางส่วน และหลักเกณฑ์ในข้อกฎหมาย และระเบียบต่างๆ ณ ห้องประชุมมิ่งเมือง ชั้น 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา