นายก อบจ.สงขลา ได้ให้เกียรติมอบรางวัลแก่ผู้ครองตำแหน่งนางสาวสมิหลาในงานเทศกาลอาหารสองทะเล

    2014-05-25 14:12:48
         เมื่อค่ำของวันที่ 24 พฤษภาคม ที่ผ่านมา นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ได้เดินทางไปร่วมกิจกรรมการประกวดนางสาวสมิหลา ประจำปี 2557 ณ บริเวณสระบัว แหลมสมิหลา จังหวัดสงขลา ในงานเทศกาลอาหาร 2 ทะเล ครั้งที่ 15 ประจำปี 2557 ซึ่งเป็นการประกวดนางสาวสมิหลารอบสุดท้าย ผลปรากฎว่า ผู้ได้รับตำแหน่งนางสาวสมิหลา ประจำปี 2557 ได้แก่ หมายเลข  27 นางสาวณิชานันท์ สุทธิชยาพิพัฒน์ โดยนายนิพนธ์ บุญญามณี นายก อบจ.สงขลา และนางกัลยาบุญญามณี ปลัดเทศบาลนครสงขลา ได้ให้เกียรติสวมมงกุฎประจำตำแหน่งนางสาวสมิหลา พร้อมมอบถ้วยรางวัลเกียรติยศ สายสะพาย และเงินรางวัล จำนวน 100,000 บาท      สำหรับผู้ได้ครองตำแหน่งรองนางสาวสมิหลาอันดับ 1 ได้แก่ หมายเลข 20 นางสาวพัชรญดา สุทฑธิเดชภูวดล ส่วนรองนางสาวสมิหลาอันดับ 2 ได้แก่ หมายเลข 15 นางสาวภัททิยา พงศ์ไทย ในขณะที่สาวงามผู้ได้รับตำแหน่งขวัญใจประชาชน ได้แก่ หมายเลข 12 นางสาวกิ่งแก้ว รุ่งทอง ตำแหน่งขวัญใจสื่อมวลชน ได้แก่ หมายเลข 27 นางสาวณิชานันท์ สุทธิชยาพิพัฒน์ ตำแหน่งนางสาวผิวเนียน ได้แก่ หมายเลข 27 นางสาวณิชานันท์ สุทธิชยาพิพัฒน์ และ ตำแหน่งนางงามบุคลิกภาพ ได้แก่ หมายเลข 20 นางสาวพัชรญดา สุทฑธิเดชภูวดล