ประธานสภา อบจ.สงขลา ต้อนรับคณะผู้แทนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมประชุมผู้นำนักเรียนสหวิทยาเขตสองทะเล

    2014-05-23 20:24:01
         วันนี้ (วันที่ 23 พฤษภาคม 2557) นายมิตร แก้วประดิษฐ์ ประธานสภา อบจ.สงขลา พร้อมด้วย นายประสิทธิ์ ช่วยชูสกุล รองประธานสภา อบจ.สงขลา นายอาคม ประสมพงศ์ สมาชิกสภา อบจ.สงขลา และข้าราชการในสังกัด ร่วมต้อนรับคณะครู และผู้แทนนักเรียนจากโรงเรียนทั้ง 14 แห่ง ในจังหวัดสงขลา ที่เข้าร่วมกิจกรรมประชุมผู้นำนักเรียนสหวิทยาเขตสองทะเล  ณ สำนักงาน อบจ.สงขลา     พร้อมกันนี้ทาง อบจ.สงขลา ยังเปิดโอกาสให้คณะนักเรียนได้เข้าเยี่ยมชมห้องประชุมสภา อบจ.สงขลา ทั้งนี้เพื่อจะได้รับทราบถึงการทำงานในระบบสภาของท้องถิ่น ในขณะเดียวกันยังได้รับเกียรติจากประธานสภา อบจ.สงขลา และคณะฯ ได้มาร่วมพูดคุย แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับนักเรียนเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของการเป็นผู้นำที่ดี กล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออก  รวมทั้งการเสริมสร้างลักษณะผู้นำที่ดี โดยผ่านกระบวนการทางสภาของ อบจ.สงขลา  ซึ่งสิ่งเหล่านี้ถือเป็นปัจจัยสำคัญประการหนึ่งที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเด็กนักเรียน และเยาวชนให้กลายเป็นผู้นำที่ดีในอนาคตได้ต่อไป สำหรับบรรยากาศโดยรวมได้รับความสนใจจากนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งความตื่นตาตื่นใจที่ได้นั่งเก้าอี้ของสมาชิกสภา อบจ.สงขลา ซึ่งเป็นตัวแทนของพี่น้อง ประชาชนที่เข้ามาปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์สุขแก่ชาวจังหวัดสงขลา