นายก อบจ.สงขลา ร่วมแถลงข่าวประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักท่องเที่ยวร่วมกิจกรรมต่างๆของ จ.สงขลา ตลอดปี 2557

    2014-05-22 20:02:27
        เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม ที่ผ่านมา  ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร นายกฤษฎา บุญราช ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย  นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ดร.ไพร พัฒโน นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ และภาคีเครือข่ายต่างๆที่เกี่ยวข้อง ร่วมแถลงข่าวประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และต่างประเทศร่วมกิจกรรมการท่องเที่ยวหลากหลายรูปแบบของจังหวัดสงขลาตลอดทั้งปี 2557 เพื่อเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจของจังหวัดสงขลา