นายก อบจ.สงขลา ประธานการประชุมโครงการสวนสาธารณะเมืองสงขลา

    2018-05-18 11:07:42
    17 พฤษภาคม 2561 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ประธานการประชุมโครงการสวนสาธารณะเมืองสงขลา พร้อมด้วยผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย นายสมศักดิ์ ตัณติเศรณี นายกเทศบาลนครสงขลา ผู้จัดการโรงแรมบีพี สมิหลาบีช หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสงขลา ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทสงขลา รองปลัด อบจ. ผู้อำนวยการกองช่าง อบจ.สงขลา ผู้อำนวยการกองวิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ วิศวกรโยธาปฏิบัติการ บริษัทผู้รับจ้าง กองผังเมืองเทศบาลนครสงขลา และเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เข้าร่วมประชุม ณ ห้องมิ่งเมือง ชั้น 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ทั้งนี้เพื่อที่จะให้โครงการก่อสร้างสวนสาธารณะเมืองสงขลา บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ และเพื่อประโยชน์สูงสุดของพี่น้องประชาชนในจังหวัดสงขลา