รองนายก อบจ.สงขลา ทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อหารายได้สมทบทุนพัฒนาการศึกษาโรงเรียนตะเครียะวิทยาคม

    2014-05-22 13:27:21
         วันนี้ (วันที่ 22 พฤษภาคม 2557) นายธนกร จันทร์สว่าง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา  เป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อหารายได้สมทบทุนพัฒนาการศึกษาของนักเรียนโรงเรียนตะเครียะวิทยาคม อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา โดยมีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนตะเครียะวิทยาคม  ผู้ปกครองนักเรียน  ผู้นำชุมชน  คณะครู และนักเรียน ตลอดจนศิษย์เก่า และแขกผู้มีเกียรติร่วมให้การต้อนรับ