บรรยากาศการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ หลักสูตร การใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อประสิทธิภาพสูงสุด รุ่นที่ 6

    2014-05-20 19:52:55
       องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพครู บุคลากรทางการศึกษา และบุคคลทั่วไป หลักสูตร การใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อประสิทธิภาพสูงสุด จำนวน 10 รุ่นๆละ 5 วัน โดยหลักสูตรดังกล่าวทาง อบจ.สงขลา ได้เริ่มจัดอบรมมาตั้งแต่วันที่ 21 เมษายน 2557 ซึ่งจะจัดไปเรื่อยจนกระทั่งถึงวันที่ 9 มิถุนายน 2557  ทั้งนี้ ครูใหญ่สุรินทร์   นุ่นแก้ว (ไทยคอม) ได้ให้เกียรติมอบประกาศนียบัตร และปิดการฝึกอบรม หลักสูตร การใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อประสิทธิภาพสูงสุด รุ่นที่ 6 ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2557 ณ โรงแรมมายเฮาส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ท่ามกลางบรรยากาศของผู้เข้ารับการอบรมที่เป็นไปอย่างอบอุ่น และเป็นกันเอง