อบจ.สงขลา ขอแสดงความยินดีกับคณะนักกีฬาของโรงเรียน อบจ.สงขลาพิทยานุสรณ์ที่สามารถคว้าเหรียญรางวัลฯ

    2014-05-20 12:38:28
        องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ขอแสดงความยินดีกับคณะนักกีฬาของโรงเรียน อบจ.สงขลาพิทยานุสรณ์ที่สามารถคว้าเหรียญรางวัลจากการเข้าร่วมการแข่งขันกรีฑาชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย และนานาชาติ ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ครั้งที่ 60 ประจำปี 2557 มาครองได้สำเร็จ เมื่อวันที่ 6-9 พฤษภาคม 2557 ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จ.ปทุมธานี ที่ผ่านมา    ซึ่งผลการจากการเข้าร่วมการแข่งขันฯ นักกีฬาของโรงเรียน อบจ.สงขลาพิทยานุสรณ์สามารถคว้าเหรียญรางวัลได้ จำนวน 4 เหรียญ แยกเป็น เหรียญเงิน จำนวน 1 เหรียญ และเหรียญทองแดง จำนวน 1 เหรียญ โดยมีรายละเอียดดังนี้     1.รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี (ชาย) สามารถคว้าได้ 2 เหรียญเงิน          -รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 วิ่ง 800 เมตร (เหรียญเงิน) ได้แก่ ด.ช.พีระพล คงแก้ว                -รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 วิ่งผลัด 4x300 เมตร (เหรียญเงิน) ได้แก่ ด.ช.สราวุธ เล่ายิ้ว , ด.ช.พีระพล คงแก้ว ,ด.ช.ปพน กำธรสุรสิริ และ ด.ช.กษฤณะ ทองชูศิลป์     2.รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี (ชาย) สามารถคว้าได้ 1 เหรียญเงิน และ 1เหรียญทองแดง      -รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 วิ่ง 200 เมตร (เหรียญเงิน) ได้แก่ นายณัฐวุฒิ จูช่วย      -รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 วิ่ง 100 เมตร (เหรียญทองแดง) ได้แก่ นายณัฐวุฒิ จูช่วย