รองนายก อบจ.สงขลา และทีมงาน"คลองแหไบค์วีค"ร่วมออกรายการทีวีท้องถิ่นทางช่อง Hatyai Cable 93

    2014-05-19 21:07:29
                 วันนี้ (วันที่ 19 พฤษภาคม 2557) นายธนกร จันทร์สว่าง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา  ออกรายการโทรทัศน์ ร่วมกับ ทีมงานคลองแหไบค์วีค ทางช่อง Hatyai Cable 93  เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดงานคลองแหไบค์วีค ครั้งที่ 4 ที่จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่   30-31 พ.ค. 57 ณ ตลาดฟุกเทียน (เพิ่มทรัพย์) ต.คลองแห อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง อบจ.สงขลา ชมรมบิ๊กไบค์คลองแห และภาคีเครือข่ายต่างๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในจังหวัดสงขลา