บรรยากาศของการฝึกอบรม หลักสูตรการทำอาหาร-ขนมเพื่อธุรกิจ ของกลุ่มอาชีพตำบลตลิ่งชัน

    2014-05-19 07:55:58
         อบจ.สงขลา ร่วมกับ ศูนย์แรงงานประจำอำเภอจะนะ (บัณฑิตแรงงาน) จัดโครงการฝึกอบรมสานฝันอาชีพ ยกระดับคุณภาพชีวิต เพิ่มรายได้สู่ครอบครัว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกอบรมให้ความรู้ในด้านการพัฒนาอาชีพแก่ประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ประสบปัญหาขาดแคลนรายได้ ในช่วงระหว่างวันที่ 5-7 พฤษภาคม 2557 และช่วงระหว่างวันที่ 12-14 พฤษภาคม 2557 ซึ่งมีเนื้อหาในการฝึกอบรม จำนวน 6 หลักสูตร ประกอบด้วย หลักสูตรการจัดขันหมากไทย-พุทธ ,หลักสูตรการทำของชำร่วยในงานพิธีการ ,หลักสูตรการทำอาหาร-ขนม เพื่อธุรกิจ ,หลักสูตรการผูกผ้าในงานพิธีการ ,หลักสูตรการสานเส้นพลาสติกในรูปแบบต่างๆ และ หลักสูตรการทำดอกไม้จันในรูปแบบต่างๆ     สำหรับบรรยากาศของการฝึกอบรมในหลักสูตรการทำอาหาร-ขนมเพื่อธุรกิจของกลุ่มอาชีพตำบลตลิ่งชัน อำเภอจะนะ  จังหวัดสงขลา ที่ผ่านมา เป็นไปอย่างสนุกสนาน มีความเป็นกันเอง ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้เรียนรู้เนื้อหาต่างๆทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ พร้อมทั้งได้มีโอกาสร่วมลงมือฝึกปฏิบัติจริงเพื่อเป็นการพัฒนาทักษะในการทำอาหาร และการทำขนม สร้างความประทับใจให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นอย่างมาก