นายก อบจ.สงขลา พบปะกับกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจด่านนอก

    2018-05-18 11:08:21
    17 พฤษภาคม 2561 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา พบปะกับกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจด่านนอก โดยนางนัฐฌา แซ่เตียว ประธานชมรมผู้ประกอบการธุรกิจและการท่องเที่ยวด่านนอก นำผู้ประกอบการธุรกิจและการท่องเที่ยวจากด่านนอกมาพบ พร้อมยื่นหนังสือขอบคุณ ในโอกาสที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ได้จัดสรรงบประมาณมาสนับสนุนการจัดงานประเพณีวัฒนธรรมสงกรานต์สองแผ่นดิน มิติน้ำวิถีไทย เที่ยวไทยอย่างยั่งยืน ประจำปี 2561 ที่ผ่านมา ณ บ้านไทย - จังโหลน เมื่อช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมา