รองนายก อบจ.สงขลา ร่วมในพิธีเปิดงานมอบสนามกีฬาฟุตซอลโรงเรียนเตรียมศึกษาวิทยา จ.ปัตตานี

    2014-05-18 04:43:28
           เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม ที่ผ่านมา ณ โรงเรียนเตรียมศึกษาวิทยา อ.เมือง จ.ปัตตานี เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี  นายธนกร  จันทร์สว่าง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา  ผู้บริหารธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (iBank) เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในพื้นที่ และนักเรียนโรงเรียนเตรียมศึกษาวิทยา พร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรติ ร่วมในพิธีเปิดงานมอบสนามกีฬาฟุตซอลโรงเรียนเตรียมศึกษาวิทยา ซึ่งธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (iBank) ได้สนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างสนามกีฬาฟุตซอลดังกล่าว เป็นจำนวนเงิน  1,465,200 บาท โดยมี นายจาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานรับมอบ และเปิดป้ายสนามกีฬาฟุตซอล