รองนายก อบจ.สงขลา ร่วมประชุมเพื่อเตรียมจัดงานโรดโชว์ ณ เมืองเมดาน ประเทศอินโดนีเซีย

    2014-05-17 19:39:33
             เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม ที่ผ่านมา ณ โรงแรมซากุระแกรนด์วิว อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา นายพีรสิญจ์ พันธุ์เพ็ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในการประชุมเพื่อเตรียมจัดงานโรดโชว์ ณ เมืองเมดาน  ประเทศอินโดนีเซีย ร่วมด้วย นายสมหมาย ขวัญทองยิ้ม รองนายก อบจ.สงขลา นายสุรพล กำพลานนท์วัฒน์ นายกสมาคมสมาพันธ์ธุรกิจการท่องเที่ยว จังหวัดสงขลา และผู้ประกอบการด้านท่องเที่ยวของจังหวัดสงขลา พร้อมคณะทำงานฯ เข้าร่วมประชุมกันอย่างพร้อมเพรียง         สำหรับการจัดกิจกรรมดังกล่าว จัดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่าง อบจ.สงขลา องค์กรภาครัฐ องค์กรภาคเอกชน ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว และภาคีหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง ภายใต้เป้าหมายหลักเพื่อที่จะเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดสงขลาให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย ทั้งยังเป็นการเปิดโอกาสให้กลุ่มผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทย และประเทศอินโดนีเซีย ได้ร่วมพบปะ พูดคุย และ แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ปัญหา ตลอดจนอุปสรรคต่างๆในการดำเนินธุรกิจร่วมกัน ซึ่งจะเป็นช่องทางหนึ่งที่จะช่วยดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวอินโดนีเซีย ให้เดินทางมาท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดสงขลาเพิ่มมากยิ่งขึ้น        โดยการจับมือร่วมกันของภาคีเครือข่ายต่างๆในครั้งนี้ถือเป็นอีกมิติหนึ่งในการบูรณาการทรัพยากรในด้านต่างๆ ร่วมกัน เพื่อที่ส่งเสริม และพัฒนารูปแบบด้านการท่องเที่ยวของ จ.สงขลา ให้สามารถตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวที่มีหลากหลาย และ ยังช่วยผลักดันให้หน่วยงานต่างๆสามารถจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในจังหวัดสงขลาได้อย่างต่อเนื่อง