บรรยากาศการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ หลักสูตร การใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อประสิทธิภาพสูงสุด รุ่นที่ 5

    2014-05-16 18:36:46
         องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพครู บุคลากรทางการศึกษา และบุคคลทั่วไป หลักสูตร การใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อประสิทธิภาพสูงสุด จำนวน 10 รุ่นๆละ 5 วัน โดยหลักสูตรดังกล่าวทาง อบจ.สงขลา ได้เริ่มจัดอบรมมาตั้งแต่วันที่ 21 เมษายน 2557 ซึ่งจะจัดไปเรื่อยจนกระทั่งถึงวันที่ 9 มิถุนายน 2557  ทั้งนี้ ครูใหญ่สุรินทร์   นุ่นแก้ว (ไทยคอม) ได้ให้เกียรติมอบประกาศนียบัตร และปิดการฝึกอบรม หลักสูตร การใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อประสิทธิภาพสูงสุด รุ่นที่ 5 ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2557 ณ โรงแรมมายเฮาส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา