รองนายก อบจ.สงขลา ร่วมเปิดงานเทศกาลอาหาร 2 ทะเล "อร่อยได้ไร้แอลกอฮอล์" ครั้งที่ 15 ประจำปี 2557

    2014-05-16 08:07:57
                 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม ที่ผ่านมา ณ บริเวณสระบัว แหลมสมิหลา อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา นายพิรสิญจ์ พันธุ์เพ็ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิดงานเทศกาลอาหาร 2 ทะเล "อร่อยได้ไร้แอลกอฮอล์" ครั้งที่ 15 ประจำปี 2557 โดยมี นายสมหมาย ขวัญทองยิ้ม รองนายก อบจ.สงขลา กล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติและนักท่องเที่ยว นายสมศักดิ์ ตันติเศรณี นายกเทศมนตรีนครสงขลา กล่าวรายงานการจัดงาน พร้อมด้วยตัวแทนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) คณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน