รองนายก อบจ.สงขลา ร่วมงานแถลงข่าวเดิน-วิ่งหาดใหญ่มาราธอน นานาชาติ ครั้งที่ 8

    2014-05-15 08:03:08
         เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม ที่ผ่านมา นายธนกร จันทร์สว่าง รองนายก อบจ.สงขลา ร่วมงานแถลงข่าวการจัดงาน เดิน-วิ่งหาดใหญ่มาราธอน นานาชาติ ครั้งที่ 8 ณ ห้องนายคุณ โรงแรมสิงห์ โกเด้น เพลส ถนนผดุงภักดี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมี ประธานชมรมวิ่งหาดใหญ่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมงานแถลงข่าวในครั้งนี้     สำหรับการจัดงานเดิน-วิ่งหาดใหญ่มาราธอน นานาชาติ ครั้งที่ 8 จัดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่าง อบจ.สงขลา  เทศบาลนครหาดใหญ่ ชมรมวิ่งหาดใหญ่ และภาคีหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง ภายใต้วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เยาวชน และประชาชนได้รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์โดยการออกกำลังกายด้วยการเดิน-วิ่ง ควบคู่กับการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในจังหวัดสงขลา ทั้งนี้ได้กำหนดให้มีการจัดการแข่งขันขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 25 พฤษภาคม 2557  ตั้งแต่เวลา 03.30 น. เป็นต้นไป โดยจะมีการปล่อยตัวนักวิ่ง ณ สนามกีฬาจิระนครหาดใหญ่  ซึ่งนักวิ่งทุกคนที่เข้าเส้นชัยจะได้รับเหรียญรางวัลเป็นที่ระลึก สำหรับนักวิ่งประเภทมาราธอนที่สามารถวิ่งได้ครบระยะทาง  (42.195 กม.) จะได้รับเสื้อรางวัลผู้พิชิต (Finisher) จำนวน 1 ตัว พร้อมกันนี้ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  081-5990731,081-7669207,089-8705759 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป