นายก อบจ.สงขลา ประชุมหัวหน้าส่วนราชการติดตามความคืบหน้าโครงการต่างๆ รวมถึงติดตามปัญหาภัยแล้ง

    2014-05-14 18:49:49
                เช้าวันนี้ (วันที่14 พ.ค. 57) ณ ห้องประชุมวิเชียรคีรี ชั้น 4 สำนักงาน อบจ.สงขลา นายนิพนธ์ บุญญามณี นายก อบจ.สงขลา เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อติดตามความคืบหน้าของโครงการต่างๆตามนโยบาย รวมถึงติดตามปัญหาเร่งด่วน โดยเฉพาะเรื่อง ปัญหาภัยแล้ง เพื่อรับทราบถึงปัญหา และอุปสรรคต่างๆ ซึ่งจะได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการต่อไป