ภาพบรรยากาศการไปศึกษาดูงานของนักเรียนตามโครงการส่งเสริมประสบการณ์นักเรียนสองภาษา ณ ประเทศออสเตรเลีย

    2014-05-14 11:01:37
           องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา จัดโครงการส่งเสริมประสบการณ์นักเรียนสองภาษา ระหว่างวันที่ 28 เมษายน – 11 พฤษภาคม 2557 ณ เมืองเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ และฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประวัน ควบคู่กับการเผยแพร่วัฒนธรรมไทย ซึ่งนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับประสบการณ์ตรงจากประเทศที่เป็นเจ้าของภาษา        ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวมีนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ จำนวน 32 คน ซึ่งเป็นนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2556 ที่เข้าร่วมโครงการการเรียนการสอนสองภาษาของโรงเรียนต่างๆที่ทาง อบจ.สงขลา ได้สนับสนุนงบประมาณ ประกอบด้วย โรงเรียนสทิงพระวิทยา ,โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา ,โรงเรียนนาทวิทยาคม ,โรงเรียนระโนดวิทยาคม ,โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์ ,โรงเรียนสะเดา "ขรรค์ชัยกัมพลานนท์นุสรณ์" ,โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม และโรงเรียนธรรมโฆษิต