นายก อบจ.สงขลา นำคณะดูความคืบหน้าของการก่อสร้างถนนเลียบชายแดนด่านสะเดาแห่งใหม่

    2018-05-18 11:09:12
    17 พฤษภาคม 2561 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา นำคณะผู้ประกอบการธุรกิจและการท่องเที่ยวด่านนอก ดูความคืบหน้าของการก่อสร้างถนนเลียบชายแดนด่านสะเดาแห่งใหม่ ที่ตำบลสำนักขาม โดยได้ชี้แจงให้ผู้ประกอบการธุรกิจและการท่องเที่ยว ด่านนอกเห็นถึงความสำคัญ ของถนนเลียบชายแดนด่านสะเดาแห่งใหม่ ที่จะเอื้ออำนวยความสะดวก แก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ที่เดินทางเข้าออกผ่านด่านสะเดาแห่งใหม่ และยังจะช่วยในการแก้ไขปัญหาการจราจรได้อีกทางหนึ่ง