นายก อบจ.สงขลา เยี่ยมนักเรียนของโรงเรียน อบจ.สงขลา พิทยานุสรณ์ และผู้ควบคุมดูแล

    2014-05-13 22:02:52
                   วันนี้ (วันที่ 13 พฤษภาคม 2557) นายนิพนธ์ บุญญามณี นายก อบจ.สงขลา ได้เดินทางไปยังโรงเรียนเกาะแต้วพิทยาสรรค์  เพื่อร่วม พบปะ พูดคุยกับนักเรียนของโรงเรียน อบจ.สงขลา พิทยานุสรณ์  และผู้ควบคุมดูแล  พร้อมทั้งเยี่ยมชมบรรยากาศโดยรอบบริเวณโรงเรียน และในโอกาสเดียวกันนี้ นายนิพนธ์ บุญยามณี นายก อบจ.สงขลา ยังได้ให้ความอนุเคราะห์เลี้ยงไอศกรีมให้แก่นักเรียนเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ ท่ามกลางรอยยิ้มที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความสุขของนักเรียนโรงเรียน อบจ.สงขลา พิทยานุสรณ์