นายก อบจ.สงขลา ร่วมพิธีเปิดงานสมโภชทวดหัวเขาแดง ประจำปี 2557 ณ ปะรำพิธี บริเวณสระบัว แหลมสมิหลา

    2014-05-13 21:04:23
        วันนี้ (วันที่ 13 พฤษภาคม 2557) นายกฤษฎา บุญราช ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิดงานสมโภชทวดหัวเขาแดง ประจำปี 2557 ณ ปะรำพิธี บริเวณสระบัว แหลมสมิหลา โดยมี นายสมศักดิ์ ตันติเศรณี นายกเทศมนตรีนครสงขลา เป็นผู้กล่าวรายงาน ร่วมด้วย นายวิโรจน์ ทัฬหะวาสน์ ปลัดจังหวัดสงขลา นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา  คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล แขกผู้มีเกียรติ และประชาชนเข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก    สำหรับวัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อเป็นการสืบสาน อนุรักษ์ประเพณีบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ทั้งยังเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ร่วมกันสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดสงขลา เพื่อความเป็นสิริมงคลให้แก่ตัวเอง และครอบครัว  ซึ่งเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม ที่ผ่านมา ทางเทศบาลนครสงขลาได้จัดให้มีพิธีอัญเชิญพระจากศาลเจ้าต่างๆ และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วเมืองสงขลา มาประทับ ณ ปะรำพิธีชั่วคราว บริเวณสระบัว แหลมสมิหลา พร้อมทั้งพิธีเบิกเนตรองค์กิมสินทวดหัวเขาแดง ประจำปี 2557  โดยประชาชนทั่วไป และนักท่องเที่ยวที่สนใจสามารถเดินทางมาร่วมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองสงขลา ได้ในช่วงระหว่างวันที่ 12-18 พฤษภาคม ศกนี้