รองนายก อบจ.สงขลา ร่วมงานห่มผ้าพระธาตุวัดหนองหอย เพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในวันวิสาขบูชา

    2014-05-13 13:20:58
         วันนี้ (วันที่ 13 พฤษภาคม 2557) นายธนกร จันทร์สว่าง รองนายก อบจ.สงขลา ร่วมงานประเพณีห่มผ้าพระธาตุวัดหนองหอย ครั้งที่ 2 ประจำปี 2557 ซึ่งจัดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่าง อบจ.สงขลา กับ อบต.วัดขนุน (ระหว่างวันที่ 12-13 พ.ค.57) ทั้งนี้มีพุทธศาสนิกชนในเขตตำบลวัดขนุน และพื้นที่ใกล้เคียงได้มาร่วมกันห่มผ้าพระธาตุวัดหนองหอย เพื่อความเป็นสิริมงคลให้แก่ตนเอง และครอบครัว เนื่องในวันวิสาขบูชา เป็นจำนวนมาก