รองปลัด อบจ.สงขลา ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.ป่าบอน อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี

    2014-05-12 18:37:42
                         เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม ที่ผ่านมา นางหิรัญญา ศรีปานแก้ว รองปลัด อบจ.สงขลา ได้ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.ป่าบอน อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี ณ ห้องประชุมวิเชียรคีรี ชั้น 4 อบจ.สงขลา โดยมีนายวุฒิชัย เพ็ชรสุวรรณ หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ และในโอกาสเดียวกันนี้ นางสุนิน จันทรา รักษาการผู้อำนวยการกองกิจการสภาฯ ได้พาคณะศึกษาดูงานเข้าเยี่ยมชมบรรยากาศภายในห้องประชุมสภา อบจ.สงขลา โดยได้รับความสนใจจากคณะศึกษาดูงานเป็นอย่างมาก