นายก อบจ.สงขลา กล่าวให้โอวาทแก่นักเรียน รร.เกาะแต้วพิทยาสรรค์เนื่องในวันเปิดเทอมวันแรก

    2014-05-12 15:40:48
         วันนี้ (วันที่ 12 พ.ค. 57) นายนิพนธ์ บุญญามณี นายก อบจ.สงขลา ได้มาพบปะนักเรียนโรงเรียนเกาะแต้วพิทยาสรรค์ เนื่องในวันเปิดเทอมวันแรกของภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 และได้ให้โอวาทแก่นักเรียนในการปฏิบัติตนเป็นนักเรียนที่ดี