นายก อบจ.สงขลา ตรวจความพร้อมด้านความปลอดภัยและการให้บริการแพขนานยนต์ในวันแรกของการเปิดภาคเรียน

    2014-05-12 10:46:08
       เช้าวันนี้ (วันที่ 12 พ.ค.57) ที่บริเวณท่าแพขนานยนต์สงขลา นายนิพนธ์ บุญญามณี นายก อบจ.สงขลา ร่วมด้วย นายร่อเหตุ รักหมัด เลขานุการนายก อบจ.สงขลา ลงพื้นที่ตรวจความพร้อมด้านความปลอดภัย และการให้บริการแพขนานยนต์ที่ประชาชนใช้ข้ามฟากจากทั้ง 2 ฝั่ง (ฝั่งเทศบาลนครสงขลา -ฝั่งอำเภอสิงหนคร) พร้อมทั้งกำชับเจ้าหน้าที่ให้เข้มงวดเกี่ยวกับมาตรการในการดูแลรักษาความปลอดภัย และการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้มาใช้บริการข้ามฟากแพขนานยนต์ สำหรับในวันนี้เป็นวันแรกของการเปิดภาคเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557 ปรากฎว่ามีประชาชน และนักเรียนมาใช้บริการฯกันอย่างเนืองแน่น