บรรยากาศการเตรียมความพร้อมเพื่อต้อนรับการเปิดภาคเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2557ของ รร.เกาะแต้วพิทยาสรรค์

    2014-05-12 10:03:01
                 วานนี้ (วันที่ 11 พฤษภาคม 2557) คณะผู้บริหารของ อบจ.สงขลา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันทำความสะอาด และตกแต่งสถานที่ อาคารเรียน รวมไปจนถึงห้องเรียนภายในบริเวณโรงเรียนเกาะแต้วพิทยาสรรค์ สังกัด อบจ.สงขลา เพื่อเตรียมต้อนรับการเปิดภาคเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2557 ในวันจันทร์ที่ 12 พฤษภาคม 2557