นายก อบจ.สงขลา ร่วมถ่ายทอดสดรายการพิราบคาบข่าว ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (สทท) หรือช่อง NBT

    2018-05-18 14:36:22
    วันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมถ่ายทอดสดรายการพิราบคาบข่าว ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (สทท) หรือช่อง NBT ณ บริเวณ เส้นทางสายบ้านลานไทร-ต้นปริง ต.ทุ่งขมิ้น อ.นาหม่อม จ.สงขลา สถานที่สร้างโครงการถนนยางพารา ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ซึ่งมุ่นเน้นการนำน้ำยางพารามาเป็นส่วนผสมกับยางมะตอย เพื่อเพิ่มความทนทานของถนนให้มีอายุการใช้งานที่ยาวนานกว่า และช่วยกระตุ้นให้เกิดความต้องการใช้ยางพารามากยิ่งขึ้น ซึ่งจะนำไปสู่ราคาผลผลิตยางพาราที่เพิ่มสูงขึ้นได้ ถนนสายนี้ยังช่วยให้ประชาชนสามารถเดินทางไปมาหาสู่กันระหว่าง ต.ทุ่งขมิ้น และ ต.คลองหรัง ได้สะดวก สบายยิ่งขึ้น ช่วยให้ชาวบ้านในพื้นที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และลดอุบัติเหตุจากการใช้รถใช้ถนนได้มากขึ้น