ที่ปรึกษานายก อบจ.สงขลา ปิดการฝึกอบรม และมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้เข้ารับการอบรม ฯ

    2014-05-11 20:52:08
       วันนี้ (วันที่ 11 พฤษภาคม 2557) ณ โรงแรมเอเชี่ยน อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นายเชิดเกียรติ เมธีลักษณ์ ที่ปรึกษานายก อบจ.สงขลา ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีปิดการฝึกอบรม พร้อมให้โอวาท และมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้เข้ารับการอบรมตามโครงการพัฒนาศักยภาพครู บุคลากรทางการศึกษา และบุคคลทั่วไป หลักสูตร Adobe Photoshop รุ่นที่ 10 ซึ่งนับเป็นรุ่นสุดท้ายของการอบรมในหลักสูตรดังกล่าว