นายก อบจ.สงขลา พร้อมด้วยผู้มีจิตศรัทธา ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อหาเงินสมทบทุนก่อสร้างเมรุ

    2014-05-11 18:29:54
           วันนี้ (วันที่ 11 พฤษภาคม 2557)  ณ ป่าช้าหัวบ้านนอก ต.คลองอู่ตะเภา ม.1 อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา นายนิพนธ์  บุญญามณี นายก อบจ.สงขลา  พร้อมด้วยผู้มีจิตศรัทธา ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อหาเงินสมทบทุนก่อสร้างเมรุเผาศพ ณ ป่าช้าหัวบ้านนอก หมู่ที่ 1 ต.คลองอู่ตะเภา  อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา จำนวน 1 หลัง  นอกจากนี้ยังได้ร่วมกันถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ และสามเณร ก่อนเริ่มพิธีถวายผ้าป่าฯ