1 ก.พ. 2561 นายก อบจ.สงขลา เข้ากราบขอพรปีใหม่ ต่อท่านพลเอกเปรม ติณสูลานนท์

    2018-02-01 02:37:53
    1 กุมภาพันธ์ 2561 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เข้ากราบขอพรปีใหม่และรายงานความก้าวหน้าของการก่อสร้างสวนสาธารณะแห่งใหม่ของเมืองสงขลาที่ต่อเนื่องกับสนามกีฬาติณสูลานนท์ พร้อมกับการเตรียมความพร้อมเปิดศูนย์บริบาลผู้สูงอายุ ณ สวนประวัติศาสตร์ฯ ต่อ ท่านพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ ณ บ้านพักสี่เสาเทเวศร์