นายก อบจ.สงขลา ลงพื้นที่ตรวจความคืบหน้าของการก่อสร้างสนามกีฬาอำเภอระโนด

    2018-05-21 10:01:35
    18 พฤษภาคม 2561 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ลงพื้นที่ตรวจความคืบหน้าของการก่อสร้างสนามกีฬาอำเภอระโนด โดยมีวิศวกรจากประเทศจีน และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบให้การต้อนรับ และรายงานความคืบหน้าของการก่อสร้าง ซึ่งการปูพื้นลู่วิ่งยางสังเคราะห์รอบสนามได้เสร็จสมบูรณ์ และได้ดำเนินการตีเส้นลู่วิ่งยางเป็นที่เรียบร้อย จากนั้น นายก อบจ.สงขลา ได้ใช้เครื่องมือวัดหาค่ามาตรฐานความหนาของลู่วิ่งยางสังเคราะห์ของสนามกีฬาแห่งนี้ด้วย ค่าเป็นไปตามมาตรฐาน ณ สนามกีฬาอำเภอระโนด จังหวัดสงขลา นี้คืออีกหนึ่งนโยบายหลักในการที่จะทำให้สงขลาเป็นเมืองกีฬา