นายก อบจ.สงขลา ประชุมร่วม ประธานสภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา

    2018-05-21 10:04:27
    18 พฤษภาคม 2561 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ประชุมร่วม ประธานสภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย ผอ.กอง หัวหน้าส่วนที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมฟลอร่า 1 โรงแรมเดอะฟลอร่าเมย์ รีสอร์ท ต.พะวง อ.เมือง จ.สงขลา เพื่อร่วมกันปรึกษาหารือในภารกิจ และโครงการต่างๆ ของสมาชิกสภาอบจ.ในแต่ละพื้นที่ พร้อมทั้งติดตามโครงการที่ยังค้างคากันอยู่ เพื่อให้โครงการต่างๆในแต่ละพื้นที่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ และรวมถึงร่วมกันพิจารณาให้อยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี 2562