นายก อบจ.สงขลา เป็นประธานเปิดงานวัฒนธรรมท้องถิ่น ตำบลเกาะสะบ้า ครั้งที่ 6 ประจำปี 2557

    2014-05-01 21:30:18
                     วันนี้ (วันที่ 1 เม.ย. 57) ที่ลานวัฒนธรรม ต.เกาะสะบ้า อ.เทพา จ.สงขลา นายนิพนธ์ บุญญามณี นายก อบจ.สงขลา เป็นประธานเปิดงานวัฒนธรรมท้องถิ่น ตำบลเกาะสะบ้า ครั้งที่ 6 ประจำปี 2557 โดยมี นายร่อเหตุ รักหมัด เลขานุการนายก อบจ.สงขลา , สภาวัฒนธรรมตำบลเกาะสะบ้า ,คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาของ อบต.เกาะสะบ้า ตลอดจนผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมในพิธีเปิดครั้งนี้