นายก อบจ.สงขลา ร่วมทำบุญเลี้ยงพระประจำปีของกองช่าง เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่บุคลากรในหน่วยงาน

    2014-04-30 20:31:24
        วันนี้ (วันที่ 30 เมษายน 2557) นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีทำบุญเลี้ยงพระประจำปีของกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ทั้งนี้เพื่อความเป็นสิริมงคล พร้อมทั้งสร้างชวัญและกำลังใจให้แก่พนักงานในการปฏิบัติหน้าที่ โดยมี คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และบุคลากรในหน่วยงานร่วมงานกันอย่างพร้อมเพรียง