เลขานุการนายก อบจ.สงขลา เป็นประธานให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบจ.สมุทรสมุทรสาคร

    2014-04-30 20:07:53
        วันนี้ (วันที่ 30 เมษายน 2557) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ได้ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร นำโดย นายสุวิทย์ จิตบรรจง เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ร่วมให้การต้อนรับ ณ อาคารศรีเกียรติพัฒน์ สำนักงาน อบจ.สงขลา     ในการนี้ นายสุวิทย์ จิตบรรจง เลขานุการนายก อบจ.สงขลา และคณะได้กล่าวต้อนรับ พร้อมนำเสนอภาพรวมเกี่ยวกับรูปแบบการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียนให้คณะศึกษาดูงานได้รับทราบ ทั้งนี้เพื่อนำประสบการณ์จากการศึกษาดูงานไปปรับใช้ในการบริหารจัดการองค์กร และการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของหน่วยงานต่อไป