นายก อบจ.สงขลา ร่วมกับสถาบันออกแบบอนาคตประเทศไทยเพื่อออกแบบนโยบายยกระดับการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด

    2014-04-30 09:06:17
               วานนี้ (วันที่ 29 เมษายน 2557) ที่สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา คณะวิทยากรจากสถาบันออกแบบอนาคตประเทศไทย (FIT) โดยมูลนิธิควง อภัยวงศ์ ได้ลงพื้นที่เพื่อดำเนินการออกแบบนโยบายยกระดับการศึกษาโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 2 โดยมีนายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา และคณะให้การต้อนรับ           สำหรับประเด็นสำคัญของการลงพื้นที่ของคณะวิทยากรจากสถาบันนออกแบบอนาคตในครั้งนี้ ได้นำเสนอผลสรุปจากการออกแบบนโยบายยกระดับการศึกษาโรงเรียนในสังกัด อบจ.สงขลา ในครั้งที่ผ่านมา (ครั้งที่ 1) ให้แก่คณะทำงานของทาง อบจ.สงขลา ได้รับทราบ พร้อมทั้งได้ร่วมประชุมเกี่ยวกับเรื่องการจัดทำแผนเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด อบจ.สงขลา และเสนอแนวทางเพื่อให้ทางหน่วยงานได้ใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการเพิ่มประสิทธิภาพของการจัดทำแผนฯต่อไป