นายก อบจ.สงขลา ร่วมประชุมกับสมาคมผู้ค้าน้ำมันจังหวัดสงขลาเพื่อหาข้อยุติเกี่ยวกับการจดทะเบียนฯ

    2014-04-29 21:58:50
            วันนี้ (วันที่ 29 เมษายน 2557) ที่สำนักงาน อบจ.สงขลา นายนิพนธ์ บุญญามณี นายก อบจ.สงขลา เป็นประธานการประชุม ร่วมกับ สมาคมผู้ค้าน้ำมันจังหวัดสงขลา เพื่อหาข้อยุติเกี่ยวกับแนวทางในการจดทะเบียนของผู้ประกอบการค้าน้ำมันให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่กฎหมายกำหนด ซึ่งเป็นปัญหาที่ยืดเยื้อมานานหลายปี  ทั้งนี้มีคณะกรรมการของสมาคม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง