นายก อบจ.สงขลา สำรวจพื้นที่ในการก่อสร้างสวนสาธารณะเมืองสงขลาเพื่อการท่องเที่ยวแห่งใหม่

    2018-05-21 10:06:07
    18 พฤษภาคม 2561 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา สำรวจพื้นที่บริเวณเนื้อที่ส่วนหนึ่ง ซึ่งทางโรงแรมใช้เป็นสถานที่จอดรถของโรงแรมบีพี สมิหลาบีชสงขลา ทั้งนี้เพื่อที่จะใช้เนื้อที่ดังกล่าว ในการก่อสร้างสวนสาธารณะเมืองสงขลาเพื่อการท่องเที่ยวแห่งใหม่ โดยมีเจ้าหน้าที่ของโรงแรมเข้าให้ข้อมูลเบื้องต้น ทั้งนี้เพื่อเตรียมปรับเนื้อที่ลานจอดรถของโรงแรมใหม่ แต่จะไม่มีปัญหาในเรื่องที่จอดรถของแขกที่มาพัก และมาใช้บริการ