รองนายก อบจ.สงขลา เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสงขลา ประจำเดือนเมษายน 2557

    2014-04-29 14:28:53
          วันนี้ (วันที่ 29 เม.ย. 57) ที่ห้องประชุม 1 ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสงขลา อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา นายธนกร จันทร์สว่าง รองนายก อบจ.สงขลา พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด หัวหน้าหน่วยงานส่วนกลาง นายอำเภอทุกอำเภอ  นายกเทศมนตรี หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ กรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสงขลา ประธานหอการค้าจังหวัด ประธานอุตสาหกรรมจังหวัด นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัด นายกสมาคมสมาพันธ์ธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา ประธานสภาเกษตรกรจังหวัด และนายกสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดสงขลา ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนเมษายน 2557 โดยมีนายกฤษฎา บุญราช ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในการประชุมฯ        สำหรับการประชุมในวันนี้ ที่ประชุมได้ร่วมชมวีดิทัศน์ของผู้ที่ได้รับรางวัลการประกวดกล่าวสุนทรพจน์ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยจังหวัดสงขลา (ต้นกล้าประชาธิปไตย) ความหวังใหม่ คือเยาวชน โดยการนำเสนอของประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา  ลำดับถัดมา  ประธานในที่ประชุมได้กล่าวขอบคุณส่วนราชการต่างๆที่ได้ร่วมมือกันในกิจกรรมวันสำคัญของจังหวัดสงขลา ในห้วงเดือนมีนาคม-เดือนเมษายน 2557 ทั้ง 5 กิจกรรม ได้แก่ การจัดงานรัฐพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ฯ (วันที่ 31 มีนาคม 2557) ,วันข้าราชการพลเรือน (วันที่ 1 เมษายน 2557) ,การจัดงานรัฐพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ฯ (วันที่ 6 เมษายน 2557) ,งานพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระอนุเสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ายุคลฑิฆัมพร กรมหลวงลพบุรีราเมศวรน์ (วันที่ 8 เมษายน 2557) และการจัดงานรัฐพิธีเนื่องในวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช (วันที่ 25 เมษายน 2557) พร้อมทั้งขอบคุณหน่วยงานในการเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมพบปะยามเช้า           นอกจากนี้ยังได้มีการติดตามความคืบหน้าของผลการดำเนินงานตามนโยบายของจังหวัด และรัฐบาลจากหน่วยงาน ตลอดจนส่วนราชการต่างๆที่เกี่ยวข้อง  อาทิ ผลการปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2557 ผลการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรม ประจำเดือนเมษายน 2557 และผลโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดสงขลา