นายก อบจ.สงขลา เปิดงานสืบสานตำนานควนธง ประจำปี 2557 ณ บริเวณเจดีย์ควนธง

    2014-04-29 12:53:02
              วันนี้ (วันที่ 29 เมษายน 2557) ที่บริเเวณเจดีย์ควนธง ถนนขุนตัดหวาย บ้านคูนายสังข์ หมู่ที่ 11 ตำบลน้ำขาว อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำขาว จัดงานสืบสานตำนานควนธง ประจำปี 2557 เพื่อสืบสานประเพณี วัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น โดยมีนายนิพนธ์ บุญญามณี นายก อบจ.สงขลา เป็นประธานเปิดงาน ร่วมด้วย นายร่อเหตุ รักหมัด เลขานุการนายก อบจ.สงขลา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมงานกันอย่างคับคั่ง            ภายในงานมีการจัดกิจกรรมมากมาย อาทิ กิจกรรมเดิน-วิ่งฟันรันสืบสานตำนานควนธง ครั้งที่ 5 ,พิธีทำบุญตักบาตรถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ , พิธีแห่ผ้าเหลืองขึ้นสู่ควนธง และร่วมนมัสการองค์เจดีย์ควนธง ,นิทรรศการและแหล่งเรียนรู้ประวัติเจดีย์ควนธง และคอนเสิร์ตจากศิลปินรับเชิญ ฯลฯ